Wpisy w katalogu stron

Korekta tekstów

2018-03-18Powrót do poprzednio oglądanej strony

Przyjmuję do korekty i redakcji językowej książki, materiały reklamowe, informacyjne, prace naukowe i innego rodzaju teksty w języku polskim. Mam wieloletnie doświadczenie w poprawie tekstu, współpracuję przy pojedynczych zleceniach korektorskich lub na zasadzie stałej współpracy z rozliczeniem miesięcznym. Poprawiam materiały w edytorach tekstu, ale także projekty po składzie, np. plakaty, ulotki, broszury, foldery. Moimi typowymi klientami są agencje reklamowe, autorzy książek, wydawnictwa, doktoranci. Informacje o cenniku korekty tekstu zamieściłam na swojej stronie internetowej.

Strona: http://korektor-tekstow.pl
Tagi opisujące stronę: