Wpisy w katalogu stron

insert gt w chmurze

2018-10-15Powrót do poprzednio oglądanej strony

Oprogramowanie Insert GT jest od wielu lat wiodącym oprogramowaniem dla biznesu. Programy takie jak Subiekt, Gestor czy Rewizor pozwalają na wygodne zarządzanie sprzedażą, klientami czy księgowością. Ważne by firmy mające oddziały w całym kraju mogły wygodnie korzystać w tych rozwiązań. Insert gt może być wdrożony w chmurze co pozwoli oddziałowi z Katowic czy Szczecina pracować na tej samej bazie danych. Mało tego dzięki chmurze dla Insert centrala z np. Warszawy na bieżąco widzi zmiany wprowadzane przez użytkowników w oddziałach.
Warto zainteresować się chmurą dla Insert – ta usługa udostępniania jest przez firmę KOMAKO w całym kraju.

Strona: https://insert.komako.pl
Tagi opisujące stronę: