Wpisy w katalogu stron

Biuro rachunkowe Radom DoS

2011-01-24Powrót do poprzednio oglądanej strony

Biuro Rachunkowe Radom DOS. Obsługa księgowa i kadrowa firm Biuro prowadzi podatkowe i pracownicze sprawy klienta, w tym prowadzenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów, ryczałtu w mikro i małych firmach prowadzenie pełnej księgowości małych i średnich firm rozliczenie w zakresie podatku akcyzowego prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług /VAT/ prowadzenie ewidencji srodków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych obsługa kadrowo – płacowa analiza finansowa przedsiębiorstwa, biznes plany sporządzanie dekalracji i raportów ZUS.

Strona: http://dos.radom.pl